| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATACOMM AS60662

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60662
as-name:    DATACOMM
org:      ORG-DCSI3-RIPE
import:     from AS49079 accept ANY
export:     to AS49079 announce AS60662
import:     from AS51815 accept ANY
export:     to AS51815 announce AS60662
import:     from AS42708 accept ANY
export:     to AS42708 announce AS60662
admin-c:    DC10914-RIPE
tech-c:     DC10914-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     DATACOMM-MNT
created:    2013-06-03T11:07:41Z
last-modified: 2018-09-04T11:20:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DCSI3-RIPE
org-name:    Data Communication & Software i Grondal Aktiebolag
country:    SE
org-type:    LIR
address:    Flygfaltsgatan 4B
address:    12830
address:    Skarpnack
address:    SWEDEN
phone:     +4684421300
fax-no:     +4684421301
mnt-by:     DATACOMM-MNT
mnt-ref:    DATACOMM-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
admin-c:    DC10914-RIPE
admin-c:    CW20
abuse-c:    DC10914-RIPE
created:    2013-05-27T13:28:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:26:25Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Datacom Registry Role
address:    Box 10046
address:    S-121 26
address:    Stockholm-Globen
address:    Sweden
phone:     +46 8 442 13 00
fax-no:     +46 8 442 13 01
admin-c:    MH9420-RIPE
tech-c:     MB27507-RIPE
nic-hdl:    DC10914-RIPE
mnt-by:     DATACOMM-MNT
remarks:    Datacom Registry
remarks:    -----------------------------------------------------------
remarks:    Abuse related questions: abuse@datacom.se
remarks:    -----------------------------------------------------------
abuse-mailbox: abuse@datacom.se
created:    2013-05-29T21:10:02Z
last-modified: 2013-05-29T21:54:29Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]