| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.133.27 (lg) / ec2-18-207-133-27.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:851b::12cf:851b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BPC-BY AS60655

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60655
as-name:    BPC-BY
org:      ORG-BJ26-RIPE
import:     from AS28849 accept ANY
import:     from AS12406 accept ANY
export:     to AS28849 announce AS60655
export:     to AS12406 announce AS60655
admin-c:    SZ21243-RIPE
tech-c:     VT21243-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BY-GLOBALONE
created:    2013-06-04T09:39:35Z
last-modified: 2018-09-04T11:20:24Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-GA1-RIPE

organisation:  ORG-BJ26-RIPE
org-name:    CJSC Belarusian Potash Company
org-type:    OTHER
address:    Republic of Belarus
address:    220004, Minsk, Melnikaite str., 2-1805
abuse-c:    AC31792-RIPE
mnt-ref:    BY-GLOBALONE
mnt-by:     BY-GLOBALONE
created:    2013-05-22T09:54:05Z
last-modified: 2016-05-13T10:40:08Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Sergey Zinkevich
address:    Republic of Belarus
address:    220004, Minsk, Melnikaite str., 2-1805a
phone:     +375 17 2034028
nic-hdl:    SZ21243-RIPE
mnt-by:     BY-GLOBALONE
created:    2013-05-22T09:48:51Z
last-modified: 2013-05-22T09:48:51Z
source:     RIPE

person:     Vitaly Tarasevich
address:    Republic of Belarus
address:    220004, Minsk, Melnikaite str., 2-1805
phone:     +375 17 2034028
nic-hdl:    VT21243-RIPE
mnt-by:     BY-GLOBALONE
created:    2013-05-22T09:44:27Z
last-modified: 2013-05-22T09:49:25Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]