| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  AS-RIX AS60652

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60652
as-name:    AS-RIX
org:      ORG-CJSC33-RIPE
import:     from AS58307 accept ANY
import:     from AS51675 accept ANY
import:     from AS50438 accept ANY
import:     from AS20804 accept ANY
export:     to AS58307 announce AS-RIX
export:     to AS51675 announce AS-RIX
export:     to AS50438 announce AS-RIX
export:     to AS20804 announce AS-60652
admin-c:    GD149-RIPE
tech-c:     GD149-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-WEBDEV
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2013-06-05T08:30:42Z
last-modified: 2021-07-02T08:09:46Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-SOta1-RIPE

organisation:  ORG-CJSC33-RIPE
org-name:    Closed Joint Stock Company Tekhnokompozit
org-type:    Other
address:    ul.Melezha, d.1, of.732
address:    220113 g.Minsk
address:    Belarus
abuse-c:    AC32656-RIPE
mnt-ref:    MNT-WEBDEV
mnt-by:     MNT-WEBDEV
created:    2013-06-03T15:58:18Z
last-modified: 2016-05-13T10:44:34Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Grzegorz Dacka
address:    ul. Ignacego Paderewskiego
address:    26-600 Radom
address:    Poland
phone:     +48 603 854 120
nic-hdl:    GD149-RIPE
mnt-by:     MNT-SENDNET
created:    2002-04-16T13:51:47Z
last-modified: 2017-02-15T16:14:30Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]