| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.215.159.156 (lg) / ec2-18-215-159-156.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d7:9f9c::12d7:9f9c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LeaseWebCDN AS60626

aut-num:    AS60626
as-name:    LeaseWebCDN
org:      ORG-LCB3-RIPE
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS6453 action pref=100; accept ANY
import:     from AS16265 action pref=100; accept ANY
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS2914 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS60626
export:     to AS6453 announce AS60626
export:     to AS16265 announce AS60626
export:     to AS174 announce AS60626
export:     to AS2914 announce AS60626
admin-c:    LWCA-RIPE
tech-c:     LWCA-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LEASEWEBCDN-MNT
created:    2013-06-11T12:57:05Z
last-modified: 2017-11-15T12:28:21Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-LCB3-RIPE
org-name:    LeaseWeb CDN B.V.
org-type:    LIR
address:    J.W. Lucasweg 35
address:    2031BE
address:    Haarlem
address:    NETHERLANDS
phone:     +31203162995
fax-no:     +31203162890
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LEASEWEBCDN-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
abuse-c:    LWCA-RIPE
created:    2013-06-10T10:05:13Z
last-modified: 2015-09-29T14:00:53Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LeaseWeb CDN abuse department
address:    Box 93054, 1090 BB Amsterdam, Netherlands
phone:     +31203162880
fax-no:     +31203162890
org:      ORG-LCB3-RIPE
nic-hdl:    LWCA-RIPE
abuse-mailbox: abuse@leasewebcdn.com
mnt-by:     LEASEWEBCDN-MNT
created:    2013-06-10T15:20:15Z
last-modified: 2015-09-29T15:27:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]