| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MYNETPL-AS AS60624

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60624
as-name:    MYNETPL-AS
org:      ORG-MSTP1-RIPE
import:     from AS50607 accept ANY
import:     from AS47273 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS49831 accept ANY
import:     from AS42927 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS201054 accept ANY
import:     from AS197375 accept AS-SIMANT
import:     from AS203548 accept AS203548
import:     from AS203741 accept AS-SKYDATA
export:     to AS50607 announce AS-MYNETPL
export:     to AS47273 announce AS-MYNETPL
export:     to AS3257 announce AS-MYNETPL
export:     to AS49831 announce AS-MYNETPL
export:     to AS42927 announce AS-MYNETPL
export:     to AS9002 announce AS-MYNETPL
export:     to AS201054 announce AS-MYNETPL
export:     to AS197375 announce ANY
export:     to AS203548 announce ANY
export:     to AS203741 announce ANY
admin-c:    BM7069-RIPE
tech-c:     BM7069-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mynetpl-mnt
created:    2013-06-12T08:46:01Z
last-modified: 2018-09-04T11:20:30Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-MSTP1-RIPE
org-name:    MyNET Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    ul. Slotna 18
address:    31-348
address:    Krakow
address:    POLAND
phone:     +48124441177
fax-no:     +48124441188
mnt-ref:    mynetpl-mnt
mnt-ref:    NETRONIK-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mynetpl-mnt
abuse-c:    MSA167-RIPE
created:    2013-05-21T13:27:30Z
last-modified: 2021-12-13T11:15:07Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Bartosz Mazurczyk
address:    ul. Slotna 18
address:    31-348 Krakow
address:    Poland
phone:     +48 124441177
nic-hdl:    BM7069-RIPE
mnt-by:     mynetpl-mnt
created:    2013-05-31T09:06:38Z
last-modified: 2020-08-03T15:28:41Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]