| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SUPPORTCHAIN-AS AS60591

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60591
as-name:    SUPPORTCHAIN-AS
org:      ORG-SCL67-RIPE
import:     from AS205820 accept ANY
export:     to AS205820 announce AS60591
import:     from AS59796 accept ANY
export:     to AS59796 announce AS60591
admin-c:    SCL45-RIPE
tech-c:     SCL45-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2020-11-10T14:36:47Z
last-modified: 2020-11-16T18:04:56Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-NL357-RIPE

organisation:  ORG-SCL67-RIPE
org-name:    Support Chain LLC
org-type:    OTHER
address:    Pobediteley Av. 106, office 14
address:    220062 Minsk
address:    Belarus
abuse-c:    SCL45-RIPE
mnt-ref:    IP-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-02-27T20:23:30Z
last-modified: 2019-06-28T16:50:01Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Support Chain LLC
address:    Pobediteley Av. 106, office 14
address:    220062 Minsk
address:    Belarus
abuse-mailbox: abuse@hostfly.by
nic-hdl:    SCL45-RIPE
mnt-by:     IP-RIPE
created:    2019-02-27T20:23:21Z
last-modified: 2020-07-22T10:44:59Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]