| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.192.15.251 (lg) / ec2-44-192-15-251.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc0:ffb::2cc0:ffb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  XINON-CARRIER-AS AS60587

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60587
as-name:    XINON-CARRIER-AS
remarks:    XINON Carrier Network
member-of:   AS-XINON-CARRIER-V4
member-of:   AS-XINON-CARRIER-V6
org:      ORG-MJta1-RIPE
remarks:    ===UPSTREAM IPv4===
import:     from AS8928 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8928 announce AS-XINON-CARRIER-V4
remarks:    ---
import:     from AS1764 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1764 announce AS-XINON-CARRIER-V4
remarks:    ---
import:     from AS8540 action pref=100; accept ANY
export:     to AS8540 announce AS-XINON-CARRIER-V4
remarks:    ---
remarks:    ===UPSTREAM IPv6===
mp-import:   from AS8928 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS8928 announce AS-XINON-CARRIER-V6
remarks:    ---
mp-import:   from AS1764 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS1764 announce AS-XINON-CARRIER-V6
remarks:    ---
mp-import:   from AS8540 action pref=100; accept ANY
mp-export:   to AS8540 announce AS-XINON-CARRIER-V6
remarks:    ---
remarks:    ===CUSTOMERS IPv4===
import:     from AS13026 accept AS13026
export:     to AS13026 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS44363 accept AS44363
export:     to AS44363 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50657 accept AS50657
export:     to AS50657 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50700 accept AS50700
export:     to AS50700 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50718 accept AS50718
export:     to AS50718 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50719 accept AS50719
export:     to AS50719 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50720 accept AS50720
export:     to AS50720 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50721 accept AS50721
export:     to AS50721 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS50931 accept AS50931
export:     to AS50931 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS62276 accept AS62276
export:     to AS62276 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS62363 accept AS62363
export:     to AS62363 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS198798 accept AS198798
export:     to AS198798 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS204099 accept AS204099
export:     to AS204099 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS204410 accept AS204410
export:     to AS204410 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS42539 accept AS42539
export:     to AS42539 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS207219 accept AS207219
export:     to AS207219 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS201881 accept AS201881
export:     to AS201881 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS206097 accept AS206097
export:     to AS206097 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS210295 accept AS210295
export:     to AS210295 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS207828 accept AS207828
export:     to AS207828 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS207528 accept AS207528
export:     to AS207528 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS207730 accept AS207730
export:     to AS207730 announce ANY
remarks:    ---
import:     from AS203358 accept AS203358
export:     to AS203358 announce ANY
remarks:    ---
remarks:    ===CUSTOMERS IPv6===
mp-import:   from AS50657 accept AS50657
mp-export:   to AS50657 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS50719 accept AS50719
mp-export:   to AS50719 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS50721 accept AS50721
mp-export:   to AS50721 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS62276 accept AS62276
mp-export:   to AS62276 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS62363 accept AS62363
mp-export:   to AS62363 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS210775 accept AS210775
mp-export:   to AS210775 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS203358 accept AS203358
mp-export:   to AS203358 announce ANY
remarks:    ---
mp-import:   from AS204410 accept AS204410
mp-export:   to AS204410 announce ANY
remarks:    ---
admin-c:    MJ5911-RIPE
tech-c:     MJ5911-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MYSYS-MNT
created:    2013-06-20T12:00:04Z
last-modified: 2023-02-01T14:26:52Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MJta1-RIPE
org-name:    XINON GmbH
country:    AT
org-type:    LIR
address:    Fladnitz im Raabtal 150
address:    8322
address:    Studenzen
address:    AUSTRIA
phone:     +43312720500800
fax-no:     +4331272050010
abuse-c:    AR14094-RIPE
mnt-ref:    MYSYS-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MYSYS-MNT
created:    2012-08-27T13:13:38Z
last-modified: 2021-10-15T10:41:20Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Martin Jantscher
address:    Am Hang 2, 8102 Semriach, Austria
phone:     +43312720500
nic-hdl:    MJ5911-RIPE
mnt-by:     MYSYS-MNT
created:    2012-08-28T09:31:55Z
last-modified: 2012-08-28T09:31:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]