| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.75.52 (lg) / ec2-3-239-75-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:4b34::3ef:4b34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SECURITAS-AS-NORWAY AS60586

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60586
as-name:    SECURITAS-AS-NORWAY
org:      ORG-SECU1-RIPE
sponsoring-org: ORG-RESI1-RIPE
import:     from AS2119 accept ANY
export:     to AS2119 announce AS60586
import:     from AS41572 accept ANY
export:     to AS41572 announce AS60586
admin-c:    ATLE1-RIPE
tech-c:     ATLE1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-by:     SECURITAS-AS-MNT
mnt-by:     NSG-MNT
created:    2013-06-20T13:00:42Z
last-modified: 2022-04-26T12:47:42Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SECU1-RIPE
org-name:    Securitas AS
org-type:    OTHER
country:    NO
descr:     SECURITAS AS
address:    Urtegata 9
address:    Postboks 35 Gronland
address:    NO-0133 OSLO
address:    Norway
admin-c:    ATLE1-RIPE
tech-c:     ATLE1-RIPE
abuse-c:    SECU1-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
mnt-ref:    RESILANS-MNT
created:    2013-06-20T10:36:51Z
last-modified: 2022-10-31T15:10:57Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Atle Tollefsen
address:    Securitas AS
address:    Postboks 100 Alnabru
address:    NO-0614 Oslo
address:    Norway
phone:     +47 22 57 73 08
nic-hdl:    ATLE1-RIPE
mnt-by:     RESILANS-MNT
created:    2022-04-26T12:47:42Z
last-modified: 2022-04-26T12:47:42Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]