| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.46.172 (lg) / ec2-3-236-46-172.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:2eac::3ec:2eac (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  TRANSMITEL-AS AS60563

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60563
as-name:    TRANSMITEL-AS
org:      ORG-TSZO31-RIPE
import:     from AS21021 accept ANY
import:     from AS35179 accept ANY
import:     from AS62047 accept ANY
export:     to AS21021 announce AS60563
export:     to AS48850 announce AS60563
export:     to AS29535 announce AS60563
export:     to AS35179 announce AS60563
export:     to AS62047 announce AS60563
admin-c:    AL11074-RIPE
tech-c:     TRAD1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-TRANSMITEL
created:    2013-06-25T09:42:30Z
last-modified: 2020-04-15T21:32:09Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-TSZO31-RIPE
org-name:    Transmitel Sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Pionierska 7
address:    38-700
address:    Ustrzyki Dolne
address:    POLAND
phone:     +48134611573
fax-no:     +48134611573
abuse-c:    TRAD1-RIPE
mnt-ref:    MNT-TRANSMITEL
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-TRANSMITEL
created:    2013-06-20T08:32:48Z
last-modified: 2020-12-16T12:26:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      TRANSMITEL NETWORK ADMINISTRATORS
address:    Transmitel Sp. z o.o.
address:    ul. Pionierska 7
address:    38-700 Ustrzyki Dolne
address:    Poland
abuse-mailbox: abuse@transmitel.pl
nic-hdl:    TRAD1-RIPE
mnt-by:     MNT-TRANSMITEL
created:    2013-06-21T08:35:23Z
last-modified: 2014-11-25T10:11:15Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Adam Lukaszyk
address:    ul. Pionierska 7
address:    38-700 Ustrzyki Dolne
phone:     +48134611573
nic-hdl:    AL11074-RIPE
mnt-by:     MNT-TRANSMITEL
created:    2013-06-21T06:59:57Z
last-modified: 2013-06-26T07:40:01Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]