| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.229.124.74 (lg) / ec2-3-229-124-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e5:7c4a::3e5:7c4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  LAGUNA-AS AS60534

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60534
as-name:    LAGUNA-AS
org:      ORG-LSZO42-RIPE
import:     from AS47252 accept ANY
import:     from AS198277 accept ANY
export:     to AS47252 announce AS60534
export:     to AS198277 announce AS60534
admin-c:    LA8076-RIPE
tech-c:     LA8076-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LAGUNA-LIR-MNT
created:    2013-07-01T08:47:09Z
last-modified: 2021-11-18T14:39:10Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LSZO42-RIPE
org-name:    Laguna sp. z o.o.
org-type:    LIR
address:    ul. Powstancow Slaskich 3
address:    44-348
address:    Skrzyszow
address:    POLAND
country:    PL
phone:     +48 32 720 32 42
admin-c:    LA8076-RIPE
tech-c:     LA8076-RIPE
abuse-c:    AR62585-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LAGUNA-LIR-MNT
created:    2021-03-03T07:51:47Z
last-modified: 2021-11-18T14:36:35Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-ref:    LAGUNA-LIR-MNT

role:      LAGUNA
address:    ul. Powstancow Slaskich 3
address:    44-348
address:    Skrzyszow
address:    POLAND
phone:     +48 32 720 32 42
nic-hdl:    LA8076-RIPE
mnt-by:     LAGUNA-LIR-MNT
created:    2021-03-03T07:51:46Z
last-modified: 2021-11-18T14:42:18Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]