| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.172.230.154 (lg) / ec2-35-172-230-154.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23ac:e69a::23ac:e69a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  INNOVA AS60525

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60525
as-name:    INNOVA
org:      ORG-ICS32-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12956 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS60525
export:     to AS12956 announce AS60525
admin-c:    INN101-RIPE
tech-c:     INN101-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lu-innova-1-mnt
created:    2013-07-03T09:25:21Z
last-modified: 2016-05-23T06:53:33Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ICS32-RIPE
org-name:    Innova Co S.A.R.L.
country:    LU
org-type:    LIR
address:    26-28, Rue Edward Steichen
address:    L-2540
address:    Luxembourg
address:    LUXEMBOURG
phone:     +35226262134
admin-c:    IN1446-RIPE
tech-c:     IN1446-RIPE
abuse-c:    AR35627-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-INNOVA
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-INNOVA
created:    2016-03-04T08:33:00Z
last-modified: 2020-12-16T13:11:06Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Innova Network Role
address:    N/A
nic-hdl:    INN101-RIPE
mnt-by:     MNT-INNOVA
admin-c:    DN3883-RIPE
admin-c:    AB39810-RIPE
tech-c:     DN3883-RIPE
tech-c:     AB39810-RIPE
created:    2013-08-21T12:08:32Z
last-modified: 2019-10-15T07:34:09Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]