| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SUPERNET-UK AS60464

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60464
as-name:    SUPERNET-UK
org:      ORG-SUL34-RIPE
import:     from AS3491 accept ANY
export:     to AS3491 announce AS60464
import:     from AS55536 accept ANY
export:     to AS55536 announce AS60464
admin-c:    NOC351-RIPE
tech-c:     NOC351-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     lir-uk-supernet-1-MNT
created:    2022-05-31T11:51:44Z
last-modified: 2022-05-31T11:51:44Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SUL34-RIPE
org-name:    SUPERNET UK LIMITED
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Kemp House 128 City Road
address:    EC1V 2NX
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442038313389
admin-c:    NOC351-RIPE
tech-c:     NOC351-RIPE
abuse-c:    AR67365-RIPE
mnt-ref:    lir-uk-supernet-1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     lir-uk-supernet-1-MNT
created:    2022-01-21T10:39:11Z
last-modified: 2022-08-24T13:32:24Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Network Operation Center
address:    UNITED KINGDOM
address:    London
address:    EC1V 2NX
address:    128 City Road
phone:     +442038313389
nic-hdl:    NOC351-RIPE
mnt-by:     lir-uk-supernet-1-MNT
created:    2022-01-21T10:39:10Z
last-modified: 2023-02-22T19:12:48Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]