| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.84 (lg) / ec2-3-92-28-84.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c54::35c:1c54 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASN-XTUDIONET AS60458

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60458
as-name:    ASN-XTUDIONET
org:      ORG-XNS5-RIPE
import:     from AS35699 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS202996 accept ANY
import:     from AS59432 accept ANY
import:     from AS198934 accept ANY
import:     from AS201426 accept any
export:     to AS35699 announce AS60458
export:     to AS201426 announce AS60458
export:     to AS174 announce AS60458
export:     to AS59432 announce AS60458
export:     to AS202996 announce AS60458
export:     to AS198934 announce AS60458
admin-c:    JBB37-RIPE
tech-c:     JBB37-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     es-serednet-1-mnt
mnt-by:     es-serednet-1-mnt
created:    2013-07-15T14:33:59Z
last-modified: 2017-11-15T12:28:34Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-XNS5-RIPE
org-name:    Xtudio Networks S.L.U.
org-type:    LIR
address:    Calle Progreso 177
address:    32350
address:    A Rua de Valdeorras
address:    SPAIN
admin-c:    JBB37-RIPE
tech-c:     JBB37-RIPE
abuse-c:    AR34013-RIPE
mnt-ref:    XTUDIONET-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     XTUDIONET-MNT
created:    2015-10-27T15:50:26Z
last-modified: 2019-01-15T18:28:04Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +34933939198

person:     Daniel brasa blanco
address:    Calle Progreso 117
address:    32350
address:    A Rua de Valdeorras
address:    SPAIN
phone:     +34933939198
nic-hdl:    JBB37-RIPE
mnt-by:     es-serednet-1-mnt
created:    2015-10-27T15:50:24Z
last-modified: 2019-07-19T14:32:19Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]