| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.94.202.88 (lg) / ec2-3-94-202-88.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35e:ca58::35e:ca58 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  IMPULS-CONSTRUCT-AS AS60453

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60453
as-name:    IMPULS-CONSTRUCT-AS
descr:     MALULUI, NR. 10
descr:     FIERBINTI TARG IALOMITA
descr:     Romania RO
import:     from AS41496 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9050 action pref=100; accept ANY
export:     to AS41496 announce AS60453
export:     to AS9050 announce AS60453
admin-c:    TJ2717-RIPE
tech-c:     TJ2717-RIPE
org:      ORG-ICS20-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     IMPULS-CONSTRUCT-MNT
created:    2013-07-16T09:00:22Z
last-modified: 2018-11-19T14:39:12Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-IIS64-RIPE

organisation:  ORG-ICS20-RIPE
org-name:    IMPULS CONSTRUCT SRL
org-type:    OTHER
address:    MALULUI, NR. 10
address:    FIERBINTI TARG IALOMITA
address:    Romania RO
phone:     +40-766-470730
fax-no:     +40-243-280464
abuse-c:    AR26295-RIPE
admin-c:    TJ2717-RIPE
tech-c:     TJ2717-RIPE
mnt-by:     IMPULS-CONSTRUCT-MNT
mnt-ref:    IMPULS-CONSTRUCT-MNT
created:    2013-07-15T09:14:24Z
last-modified: 2014-11-17T21:48:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     TANASE JAN
address:    IMPULS CONSTRUCT SRL
address:    MALULUI, NR. 10
address:    FIERBINTI TARG IALOMITA
address:    Romania RO
phone:     +40-766-470730
fax-no:     +40-243-280464
nic-hdl:    TJ2717-RIPE
mnt-by:     IMPULS-CONSTRUCT-MNT
created:    2013-07-15T09:14:24Z
last-modified: 2013-07-15T09:15:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]