| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 54.198.139.112 (lg) / ec2-54-198-139-112.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:36c6:8b70::36c6:8b70 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  I_NET_BULGARIA AS60447

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60447
as-name:    I_NET_BULGARIA
org:      ORG-INBE2-RIPE
descr:     I NET BULGARIA
remarks:    ====== UPSTREAMS ======
remarks:    ====== SOFIA-CONNECT-AS ======
import:     from AS47872 accept ANY
export:     to AS47872 announce AS-I-NET
remarks:    ====== COGENT ======
import:     from AS174 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-I-NET
remarks:    ====== HURRICANE ======
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-I-NET
remarks:    ====== GTT ======
import:     from AS3257 accept ANY
export:     to AS3257 announce AS-I-NET
remarks:    ====== NTT ======
import:     from AS2914 accept ANY
export:     to AS2914 announce AS-I-NET
remarks:    ====== LEVEL3 ======
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-I-NET
remarks:    ====== TELEFONICA ======
import:     from AS12956 accept ANY
export:     to AS12956 announce AS-I-NET
remarks:    ====== TELEHOUSE ======
import:     from AS57344 accept ANY
export:     to AS57344 announce AS-I-NET
remarks:    ====== PEERS ======
remarks:    ====== AM-NET ======
import:     from AS44077 accept AS44077
export:     to AS44077 announce ANY
remarks:    ====== ROTH ======
import:     from AS39833 accept AS39833
export:     to AS39833 announce ANY
remarks:    ====== DE-CIX ======
import-via:   AS6695 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6695 to AS-ANY announce AS-I-NET
remarks:    ====== BIXBG ======
import-via:   AS15669 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS15669 to AS-ANY announce AS-I-NET
remarks:    ====== OMNIX ======
import-via:   AS59899 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS59899 to AS-ANY announce AS-I-NET
admin-c:    NI974-RIPE
tech-c:     NI974-RIPE
remarks:    Contacts per RFC2142:
remarks:    Security issues security@i-net.bg
remarks:    Abuse / UCE reports abuse@i-net.bg
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     I-NETBG
mnt-by:     bg-i-net-1-mnt
created:    2013-07-16T11:27:01Z
last-modified: 2020-11-06T16:41:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-INBE2-RIPE
org-name:    I NET BULGARIA EOOD
country:    BG
org-type:    LIR
address:    47A Sytniakovo bul, Reduta
address:    1505
address:    Sofia
address:    BULGARIA
phone:     +359 885757335
admin-c:    NI974-RIPE
tech-c:     NI974-RIPE
abuse-c:    AR31912-RIPE
mnt-ref:    bg-i-net-1-mnt
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     bg-i-net-1-mnt
created:    2015-04-21T07:42:10Z
last-modified: 2020-12-16T13:08:42Z
source:     RIPE # Filtered

role:      NOC I-NET-BG
address:    47A Sytniakovo bul, Reduta 1505
address:    SOFIA
address:    BULGARIA
admin-c:    MP28184-RIPE
tech-c:     MP28184-RIPE
nic-hdl:    NI974-RIPE
mnt-by:     I-NETBG
mnt-by:     bg-i-net-1-mnt
created:    2019-04-12T05:55:21Z
last-modified: 2019-04-12T05:55:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]