| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.50.33 (lg) / ec2-3-239-50-33.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:3221::3ef:3221 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ZGROUP-AS AS60435

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60435
as-name:    ZGROUP-AS
org:      ORG-ZD23-RIPE
import:     from AS34779 accept ANY
export:     to AS34779 announce AS60435
import:     from AS28682 accept ANY
export:     to AS28682 announce AS60435
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28682 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS34779 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28682 announce AS60435
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS34779 announce AS60435
admin-c:    DC20159-RIPE
tech-c:     DC20159-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-si-zgroup-1
created:    2013-07-18T09:48:33Z
last-modified: 2020-12-05T18:16:50Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-ZD23-RIPE
org-name:    Zabec.net d.o.o.
country:    SI
org-type:    LIR
address:    Mercnikova 6
address:    1000
address:    Ljubljana
address:    SLOVENIA
phone:     +38616001050
admin-c:    DC20159-RIPE
tech-c:     DC20159-RIPE
abuse-c:    AR55801-RIPE
mnt-ref:    mnt-si-zgroup-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-si-zgroup-1
created:    2019-09-23T08:03:28Z
last-modified: 2020-12-16T12:18:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Domen Cesnik
address:    Mercnikova 6
address:    1000
address:    Ljubljana
address:    SLOVENIA
phone:     +38616001050
nic-hdl:    DC20159-RIPE
mnt-by:     mnt-si-zgroup-1
created:    2019-09-23T08:03:27Z
last-modified: 2019-09-23T08:03:28Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]