| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 35.170.81.210 (lg) / ec2-35-170-81-210.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:23aa:51d2::23aa:51d2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  downshift AS60395

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60395
as-name:    downshift
org:      ORG-DIL35-RIPE
import:     from as35071 accept ANY
export:     to as35071 announce AS60395
import:     from AS12519 accept ANY
export:     to AS12519 announce AS60395
admin-c:    LB16723-RIPE
tech-c:     LB16723-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     uk-globalreach-1-mnt
created:    2019-11-28T12:24:23Z
last-modified: 2019-11-28T12:24:23Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-DIL35-RIPE
org-name:    Downshift Industries Limited
org-type:    LIR
address:    13 Buckingham Road
address:    BN1 3RA
address:    Brighton
address:    UNITED KINGDOM
admin-c:    LB16723-RIPE
tech-c:     LB16723-RIPE
abuse-c:    AR57001-RIPE
mnt-ref:    uk-globalreach-1-mnt
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     uk-globalreach-1-mnt
created:    2019-11-22T15:28:44Z
last-modified: 2019-11-22T15:28:46Z
source:     RIPE # Filtered
phone:     +447465555555

role:      Leo Brown
address:    13 Buckingham Road
address:    BN1 3RA
address:    Brighton
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447465555555
nic-hdl:    LB16723-RIPE
mnt-by:     uk-globalreach-1-mnt
created:    2019-11-22T15:28:44Z
last-modified: 2019-11-22T15:28:44Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]