| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DATACOMFORT AS60341

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60341
as-name:    DATACOMFORT
org:      ORG-LI2-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS-DATACOMFORT
import:     from AS3356 action pref=100; accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-DATACOMFORT
remarks:    =====================================================
remarks:    Peering requests: peering@datacomfort.nl
remarks:    Problem reports: noc@datacomfort.nl
remarks:    Abuse: abuse@datacomfort.nl
remarks:    =====================================================
admin-c:    LIH2-RIPE
tech-c:     LIH2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LUNA-MNT
created:    2013-08-08T09:57:39Z
last-modified: 2019-12-16T12:18:26Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-LI2-RIPE
org-name:    Luna.nl B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Paardenmarkt 1
address:    1811 KH
address:    Alkmaar
address:    NETHERLANDS
phone:     +31107502000
fax-no:     +31107502002
admin-c:    MC1679-RIPE
admin-c:    LIH2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    LUNA-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     LUNA-MNT
abuse-c:    LIH2-RIPE
tech-c:     LIH2-RIPE
created:    2004-04-17T11:42:12Z
last-modified: 2021-05-27T07:48:34Z
source:     RIPE # Filtered

role:      LUNA NOC
org:      ORG-LI2-RIPE
address:    Luna.nl BV
address:    NOC Dept.
address:    Puntegaalstraat 109
address:    3024 EB Rotterdam
address:    The Netherlands
phone:     +31 10 750 2000
fax-no:     +31 10 750 2002
abuse-mailbox: abuse@luna.nl
admin-c:    LIH2-RIPE
tech-c:     LIH2-RIPE
nic-hdl:    LIH2-RIPE
mnt-by:     LUNA-MNT
remarks:    ---------------------------------------------------------
remarks:    for more information:         http://noc.luna.nl
remarks:    for technical inquiries:           noc@luna.nl
remarks:    PGP key for noc@luna.nl is available on public keyservers
remarks:    PGP key ID:                   0xD530358
remarks:    for abuse complaints:            abuse@luna.nl
remarks:    please do *not* send abuse complaints to other addresses
remarks:    than abuse@luna.nl, since they will be discarded.
remarks:    ---------------------------------------------------------
created:    2002-05-20T15:25:33Z
last-modified: 2009-09-02T14:22:54Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]