| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  BCTBY-AS AS60330

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60330
as-name:    BCTBY-AS
org:      ORG-BCTJ1-RIPE
remarks:    ----------------------- UPLINKS ------------------
import:     from AS60280 accept ANY
export:     to AS60280 announce AS-BECLOUD
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60280 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60280 announce AS-BECLOUD
remarks:    ---------------------- PEERS --------------------
import:     from AS35647 accept AS-BYIX
export:     to AS35647 announce AS-BECLOUD-BYIX
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35647 accept AS-BYIX
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35647 announce AS-BECLOUD-BYIX
remarks:    -
import:     from AS59796 accept any
export:     to AS59796 announce AS60330
remarks:    -------------------- CUSTOMERS ------------------
remarks:    -
import:     from AS21274 accept AS-BASNET
export:     to AS21274 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21274 accept AS-BASNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21274 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS12406 accept AS-BN
export:     to AS12406 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS12406 accept AS-BN
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS12406 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS49711 accept AS-BYFLYNET
export:     to AS49711 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49711 accept AS-BYFLYNET
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49711 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS21305 accept AS-IPTEL
export:     to AS21305 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21305 accept AS-IPTEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21305 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS25106 accept AS-MTSBY
export:     to AS25106 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS25106 accept AS-MTSBY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS25106 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS28849 accept AS-GLOBALONEBEL
export:     to AS28849 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS28849 accept AS-GLOBALONEBEL
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS28849 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS56740 accept AS-DATAHATA
export:     to AS56740 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56740 accept AS-DATAHATA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56740 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS31143 accept AS-COSMOSTV
export:     to AS31143 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS31143 accept AS-COSMOSTV
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS31143 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS21062 accept AS21062
export:     to AS21062 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS21062 accept AS21062
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS21062 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS24827 accept AS24827
export:     to AS24827 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS24827 accept AS24827
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS24827 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS35587 accept AS35587
export:     to AS35587 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35587 accept AS35587
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35587 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS35668 accept AS35668
export:     to AS35668 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS35668 accept AS35668
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS35668 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS43232 accept AS43232
export:     to AS43232 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS43232 accept AS43232
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS43232 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS44031 accept AS44031
export:     to AS44031 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44031 accept AS44031
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44031 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS44272 accept AS44272
export:     to AS44272 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44272 accept AS44272
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44272 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS44397 accept AS44397
export:     to AS44397 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS44397 accept AS44397
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS44397 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS49091 accept AS49091
export:     to AS49091 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS49091 accept AS49091
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS49091 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS50176 accept AS50176
export:     to AS50176 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50176 accept AS50176
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50176 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS50294 accept AS50294
export:     to AS50294 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50294 accept AS50294
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50294 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS50492 accept AS50492
export:     to AS50492 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50492 accept AS50492
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50492 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS50590 accept AS50590
export:     to AS50590 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50590 accept AS50590
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50590 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS50593 accept AS50593
export:     to AS50593 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50593 accept AS50593
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50593 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS50770 accept AS50770
export:     to AS50770 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS50770 accept AS50770
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS50770 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS56498 accept AS56498
export:     to AS56498 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS56498 accept AS56498
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS56498 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS57184 accept AS57184
export:     to AS57184 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57184 accept AS57184
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57184 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS57192 accept AS57192
export:     to AS57192 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS57192 accept AS57192
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS57192 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS58076 accept AS58076
export:     to AS58076 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS58076 accept AS58076
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS58076 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS59770 accept AS59770
export:     to AS59770 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59770 accept AS59770
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59770 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS59860 accept AS59860
export:     to AS59860 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59860 accept AS59860
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59860 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS59861 accept AS59861
export:     to AS59861 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS59861 accept AS59861
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS59861 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS60367 accept AS60367
export:     to AS60367 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS60367 accept AS60367
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS60367 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS62170 accept AS62170
export:     to AS62170 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62170 accept AS62170
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62170 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS62208 accept AS62208
export:     to AS62208 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62208 accept AS62208
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62208 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS62351 accept AS62351
export:     to AS62351 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS62351 accept AS62351
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS62351 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS199524 accept AS199524
export:     to AS199524 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS199524 accept AS199524
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS199524 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS202090 accept AS202090
export:     to AS202090 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS202090 accept AS202090
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS202090 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS203135 accept AS203135
export:     to AS203135 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS203135 accept AS203135
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS203135 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS205155 accept AS205155
export:     to AS205155 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS205155 accept AS205155
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS205155 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS208407 accept AS-BYCOM
export:     to AS208407 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS208407 accept AS-BYCOM
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS208407 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS209283 accept AS209283
export:     to AS209283 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209283 accept AS209283
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209283 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS209974 accept {46.243.180.0/22, 185.255.76.0/22}
export:     to AS209974 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS209974 accept {2a06:4800:1000::/36}
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS209974 announce ANY
remarks:    -
import:     from AS210153 accept AS210153
export:     to AS210153 announce ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS210153 accept AS210153
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS210153 announce ANY
remarks:    -
admin-c:    AC24735-RIPE
tech-c:     AC24735-RIPE
tech-c:     VP13896-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BCTBY-MNT
created:    2013-08-12T14:13:39Z
last-modified: 2022-01-18T06:16:31Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BCTJ1-RIPE
org-name:    Belarusian Cloud Technologies LLC
country:    BY
org-type:    LIR
address:    K. Marks street 29
address:    220030
address:    Minsk
address:    BELARUS
phone:     +375336308004
phone:     +375445081518
fax-no:     +375173274444
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    BCTBY-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     BCTBY-MNT
abuse-c:    AA26310-RIPE
created:    2013-08-09T10:50:22Z
last-modified: 2021-12-10T07:05:29Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    AC24735-RIPE
admin-c:    VP13896-RIPE

person:     Andrey Chepikov
address:    220030, Minsk, Marksa str. 29
phone:     +375-33-6308004
nic-hdl:    AC24735-RIPE
mnt-by:     BCTBY-MNT
created:    2013-11-22T13:29:53Z
last-modified: 2021-05-31T06:45:49Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaly Perepechko
address:    220030, Minsk, Marksa str. 29
phone:     +375-29-2460046
nic-hdl:    VP13896-RIPE
mnt-by:     BCTBY-MNT
created:    2016-02-23T09:11:12Z
last-modified: 2016-02-23T09:43:07Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]