| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.233.242.67 (lg) / ec2-3-233-242-67.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3e9:f243::3e9:f243 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OPEN-EARS-AS AS60295

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60295
as-name:    OPEN-EARS-AS
org:      ORG-LSJC1-RIPE
import:     from AS174 action pref=100; accept ANY
export:     to AS174 announce AS60295
import:     from AS29551 action pref=100; accept ANY
export:     to AS29551 announce AS60295
admin-c:    JAN-RIPE
tech-c:     JAN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     LAMBDASOL-MNT
created:    2013-08-16T10:56:19Z
last-modified: 2019-09-25T15:41:32Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-IG36-RIPE

organisation:  ORG-LSJC1-RIPE
org-name:    Jan Czmok
country:    DE
org-type:    OTHER
address:    Holunderweg 5
address:    55128 Mainz
address:    Germany
phone:     +49 176 48101394
phone:     +49 6131 4826003
fax-no:     +49 6131 809010
abuse-c:    AR25966-RIPE
mnt-ref:    LAMBDASOL-MNT
mnt-by:     LAMBDASOL-MNT
created:    2009-05-06T13:47:00Z
last-modified: 2022-12-01T16:36:01Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Jan-Ahrent Czmok
address:    Holunderweg 5
        55128 Mainz
        Germany
phone:     +49 176 48101394
phone:     +49 6131 4826003
fax-no:     +49 6131 809010
nic-hdl:    JAN-RIPE
mnt-by:     LAMBDASOL-MNT
created:    2002-09-25T10:42:43Z
last-modified: 2009-03-13T11:30:05Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]