| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.171.74 (lg) / ec2-44-200-171-74.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:ab4a::2cc8:ab4a (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DE-DGW AS60294

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60294
as-name:    DE-DGW
descr:     Deutsche Glasfaser Wholesale Internet
org:      ORG-BG38-RIPE
remarks:    === TRANSIT ===
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-DGW
export:     to AS1299 announce AS-DGW
export:     to AS3356 announce AS-DGW
remarks:    === PEERING ROUTE-SERVERS ===
import-via:   AS6695 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6695 to AS-ANY announce AS-DGW
import-via:   AS9033 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS9033 to AS-ANY announce AS-DGW
import-via:   AS6777 from AS-ANY accept ANY
export-via:   AS6777 to AS-ANY announce AS-DGW
remarks:    === PEERING ===
import:     from as42 accept AS-PCH
export:     to as42 announce AS-DGW
import:     from as1764 accept AS-NEXTLAYER-V6
import:     from as1764 accept AS-NEXTLAYER
export:     to as1764 announce AS-DGW
import:     from as2906 accept AS-NFLX
export:     to as2906 announce AS-DGW
import:     from as3856 accept AS-PCH
export:     to as3856 announce AS-DGW
import:     from as6667 accept AS-EUNETIP
export:     to as6667 announce AS-DGW
import:     from as6939 accept AS-HURRICANE
export:     to as6939 announce AS-DGW
import:     from as8365 accept AS-MANDA
export:     to as8365 announce AS-DGW
import:     from as12399 accept AS-SPXS
export:     to as12399 announce AS-DGW
import:     from as12611 accept AS-RKOM
export:     to as12611 announce AS-DGW
import:     from as12731 accept AS-IPHH-V6
import:     from as12731 accept AS-IPHH
export:     to as12731 announce AS-DGW
import:     from as20562 accept AS-OPENPEERING-EU
export:     to as20562 announce AS-DGW
import:     from as20940 accept AS-AKAMAI
export:     to as20940 announce AS-DGW
import:     from as23393 accept AS-ISPRIME
export:     to as23393 announce AS-DGW
import:     from as25091 accept AS-IP-MAX-V6
import:     from as25091 accept AS-IP-MAX
export:     to as25091 announce AS-DGW
import:     from as31027 accept AS-NIANET
import:     from as32934 accept AS-FACEBOOK
export:     to as32934 announce AS-DGW
import:     from as33873 accept AS-ARVATO-V6
import:     from as33873 accept AS-ARVATO
export:     to as33873 announce AS-DGW
import:     from as37100 accept AS-SET-SEACOM
export:     to as37100 announce AS-DGW
import:     from as39912 accept AS-I3B
export:     to as39912 announce AS-DGW
import:     from as41059 accept AS-T-CIX
export:     to as41059 announce AS-DGW
import:     from as41692 accept AS-OPENCARRIER6
import:     from as41692 accept AS-OPENCARRIER
export:     to as41692 announce AS-DGW
import:     from as42456 accept AS-SUIVI
export:     to as42456 announce AS-DGW
import:     from as42473 accept AS-ANEXIA
export:     to as42473 announce AS-DGW
import:     from as44654 accept AS-MNS
export:     to as44654 announce AS-DGW
import:     from as58243 accept AS-TELEAG
export:     to as58243 announce AS-DGW
import:     from as3223 accept AS-VOXILITY
export:     to as3223 announce AS-DGW
import:     from as16509 accept AS-AMAZON
export:     to as16509 announce AS-DGW
import:     from as36408 accept AS-CDNETWORKS
export:     to as36408 announce AS-DGW
import:     from as46489 accept AS-TWITCH
export:     to as46489 announce AS-DGW
import:     from as61955 accept AS-COLOCATIONIX
export:     to as61955 announce AS-DGW
import:     from as43995 accept AS-KABELTEX
export:     to as43995 announce AS-DGW
import:     from as21478 accept AS-PLEX
export:     to as21478 announce AS-DGW
import:     from as8426 accept AS-CLARANET
export:     to as8426 announce AS-DGW
import:     from as57866 accept AS-FUSIX
export:     to as57866 announce AS-DGW
import:     from as30844 accept AS-LIQUID
export:     to as30844 announce AS-DGW
import:     from as8455 accept AS-ATOM86
export:     to as8455 announce AS-DGW
remarks:    === CUSTOMERS ===
import:     from AS-DGW accept <^AS-DGW+$>
export:     to AS-DGW announce ANY
import:     from AS44819 accept AS44819
export:     to AS44819 announce ANY
import:     from AS200846 accept AS200846
export:     to AS200846 announce ANY
export:     to AS205542 announce ANY
import:     from AS205542 accept AS205542
export:     to AS198672 announce ANY
import:     from AS198672 accept AS198672
export:     to AS204672 announce ANY
import:     from AS204672 accept AS204672
export:     to AS29339 announce ANY
import:     from AS29339 accept AS29339
export:     to AS9135 announce ANY
import:     from AS9135 accept AS9135
export:     to AS204681 announce ANY
import:     from AS204681 accept AS204681
export:     to AS34372 announce ANY
export:     to AS212472 announce ANY
import:     from AS34372 accept AS34372
import:     from AS212472 accept AS212472
admin-c:    DGNO-RIPE
tech-c:     DGNO-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-DGNO
created:    2013-08-16T11:40:50Z
last-modified: 2022-05-23T11:29:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-BG38-RIPE
org-name:    Deutsche Glasfaser Wholesale GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Am Kuhm 31
address:    46325
address:    Borken
address:    GERMANY
phone:     +49286189060600
fax-no:     +49286189060912
abuse-c:    DGNO-RIPE
admin-c:    DGNO-RIPE
tech-c:     DGNO-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-DGNO
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-DGNO
created:    2010-12-21T12:22:15Z
last-modified: 2021-11-16T14:40:16Z
source:     RIPE # Filtered

role:      DGNO Role account
address:    Ostlandstrasse 5 Borken
admin-c:    MG3031-RIPE
admin-c:    TB10602-RIPE
tech-c:     MG3031-RIPE
tech-c:     TB10602-RIPE
nic-hdl:    DGNO-RIPE
mnt-by:     MNT-DGNO
abuse-mailbox: abuse@deutsche-glasfaser.de
created:    2013-03-22T12:16:03Z
last-modified: 2021-11-16T14:30:53Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]