| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.24.209 (lg) / ec2-3-238-24-209.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:18d1::3ee:18d1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  START-AS AS60283

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60283
as-name:    START-AS
org:      ORG-SL974-RIPE
import:     from AS8631 accept ANY
import:     from AS29076 accept ANY
export:     to AS8631 announce AS60283
import:     from AS61400 accept ANY
export:     to AS61400 announce AS60283
export:     to AS29076 announce AS60283
import:     from AS31500 accept ANY
export:     to AS31500 announce AS60283
import:     from AS50952 accept ANY
export:     to AS50952 announce AS60283
export:     to AS213075 announce AS60283
import:     from AS213075 accept ANY
admin-c:    SA40319-RIPE
tech-c:     SA40319-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ru-startru-1
created:    2018-01-26T14:34:54Z
last-modified: 2022-03-04T18:57:45Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SL974-RIPE
org-name:    Start.Ru LLC
country:    RU
org-type:    LIR
address:    Bolshoy Savvinsky pereulok, 12, facility 16, entrance 5, 2 f
address:    119435
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959098207
admin-c:    SA40319-RIPE
tech-c:     SA40319-RIPE
abuse-c:    AR60489-RIPE
mnt-ref:    mnt-ru-startru-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ru-startru-1
created:    2020-06-12T19:10:58Z
last-modified: 2020-12-16T12:34:49Z
source:     RIPE # Filtered

role:      SA40281-RIPE
address:    Bolshoy Savvinsky pereulok, 12, facility 16, entrance 5, 2 f
address:    119435
address:    Moscow
address:    RUSSIAN FEDERATION
phone:     +74959098207
nic-hdl:    SA40319-RIPE
mnt-by:     mnt-ru-startru-1
created:    2020-06-12T19:10:55Z
last-modified: 2020-06-12T19:10:57Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]