| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GLS-IT-SERVICE-AS AS60254

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60254
as-name:    GLS-IT-SERVICE-AS
org:      ORG-GISG5-RIPE
import:     from AS6848 accept ANY
export:     to AS6848 announce AS60254
import:     from AS5488 accept ANY
export:     to AS5488 announce AS60254
import:     from AS3320 accept ANY
import:     from AS3209 accept ANY
import:     from AS12897 accept ANY
export:     to AS3320 announce AS60254
export:     to AS12897 announce AS60254
export:     to AS3209 announce AS60254
admin-c:    HM1285-RIPE
tech-c:     HM1285-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GLSIT-MNT
mnt-by:     DTAG-NIC
created:    2013-08-23T10:26:21Z
last-modified: 2021-06-07T12:17:09Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GISG5-RIPE
org-name:    GLS IT Services GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    GLS-Germany Strasse 1-7
address:    36286
address:    Neuenstein
address:    GERMANY
phone:     +49 6677 170
admin-c:    GIG19-RIPE
tech-c:     GIG19-RIPE
abuse-c:    AR33673-RIPE
mnt-ref:    GLSIT-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     GLSIT-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2015-09-30T12:42:26Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:59Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Heiko Moeller
address:    GLS IT Services GmbH
address:    GLS Germany-Str. 1-7
address:    36286 Neuenstein
address:    DE
phone:     +49 6677 17 471
phone:     +49 172 1781471
mnt-by:     DTAG-NIC
nic-hdl:    HM1285-RIPE
created:    2004-01-27T11:48:13Z
last-modified: 2021-09-08T06:34:33Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]