| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.204.180.223 (lg) / ec2-34-204-180-223.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22cc:b4df::22cc:b4df (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CALYPSO-IT AS60251

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60251
as-name:    CALYPSO-IT
org:      ORG-CISG6-RIPE
import:     from AS200303 accept ANY
import:     from AS24961 accept ANY
export:     to AS24961 announce AS60251
import:     from AS12586 accept ANY
import:     from AS44066 accept ANY
export:     to AS12586 announce AS60251
export:     to AS44066 announce AS60251
admin-c:    CISG2-RIPE
tech-c:     CISG2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     mnt-ch-calypsoit-1
created:    2020-04-08T12:39:59Z
last-modified: 2021-02-03T11:25:01Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CISG6-RIPE
org-name:    Calypso IT Services GmbH
country:    CH
org-type:    LIR
address:    Boesch 65
address:    6331
address:    Huenenberg
address:    SWITZERLAND
phone:     +41795204823
admin-c:    CISG2-RIPE
tech-c:     CISG2-RIPE
abuse-c:    AR56645-RIPE
mnt-ref:    mnt-ch-calypsoit-1
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     mnt-ch-calypsoit-1
created:    2019-11-11T14:33:13Z
last-modified: 2020-12-16T13:30:02Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Calypso IT Services GmbH
admin-c:    AT15985-RIPE
tech-c:     AT15985-RIPE
address:    Bsch 65
address:    CH-6331 Hnenberg, Zug
nic-hdl:    CISG2-RIPE
mnt-by:     mnt-ch-calypsoit-1
created:    2019-09-14T11:54:17Z
last-modified: 2020-05-12T07:08:39Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]