| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.239.117.1 (lg) / ec2-3-239-117-1.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ef:7501::3ef:7501 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  C24-AS AS60228

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60228
as-name:    C24-AS
org:      ORG-UL6-RIPE
import:     from AS20547 accept any
import:     from AS31727 accept any
export:     to AS20547 announce AS60228
export:     to AS31727 announce AS60228
admin-c:    SDGN-RIPE
tech-c:     SDGN-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-6DG
created:    2013-08-30T10:13:22Z
last-modified: 2018-11-22T09:20:47Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-UL6-RIPE
org-name:    Six Degrees Technology Group Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    Birmingham Road
address:    B80 7BG
address:    Studley, Warwickshire
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +448000128060
fax-no:     +442078584701
admin-c:    SDGN-RIPE
admin-c:    SDGN-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    MNT-6DG
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-6DG
abuse-c:    SDGN-RIPE
created:    2004-04-17T12:23:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:24:30Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Six Degrees Group Support
address:    6DG SMC
address:    Birmingham Road
address:    Studley
address:    Warwickshire
address:    B80 7BG
address:    United Kingdom
phone:     +44 (0)20 7858 4899
tech-c:     BIW1-RIPE
tech-c:     CN83-RIPE
tech-c:     BJR
tech-c:     KH555-RIPE
abuse-mailbox: abuse@6dg.co.uk
remarks:    ----------------------------------------
remarks:    - Six Degrees Group - AS6908
remarks:    ----------------------------------------
remarks:    Network Operations: incidents@6dg.co.uk
remarks:    Abuse: abuse@6dg.co.uk
remarks:    Peering Requests: peering@6dg.co.uk
remarks:    ----------------------------------------
nic-hdl:    SDGN-RIPE
mnt-by:     MNT-6DG
created:    2011-09-29T14:42:09Z
last-modified: 2021-03-08T13:04:15Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]