| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.129.175 (lg) / ec2-18-207-129-175.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:81af::12cf:81af (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-BEYONDDATACENTER-ASN AS60217

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60217
as-name:    PL-BEYONDDATACENTER-ASN
org:      ORG-BSZO4-RIPE
import:     from AS44684 accept ANY
export:     to AS44684 announce AS60217
import:     from AS8545 accept ANY
export:     to AS8545 announce AS60217
import:     from AS44896 accept ANY
export:     to AS44896 announce AS60217
import:     from AS15626 accept ANY
export:     to AS15626 announce AS60217
import:     from AS20473 accept ANY
export:     to AS20473 announce AS60217
admin-c:    BNA17-RIPE
tech-c:     BNA17-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BEYOND-MNT
created:    2013-09-03T06:03:43Z
last-modified: 2023-05-09T10:51:26Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-BSZO4-RIPE
org-name:    Beyond.pl sp. z o.o.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    A. Kreglewskiego 11
address:    61-248
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 61 667 48 00
fax-no:     +48 61 623 25 79
admin-c:    TSLA1-RIPE
admin-c:    BNA17-RIPE
admin-c:    BNA17-RIPE
abuse-c:    BART17-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    AS31229-MNT
mnt-ref:    TSLA1-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     AS31229-MNT
created:    2006-10-09T05:11:11Z
last-modified: 2023-05-09T10:49:13Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Beyond.pl Sp. z o.o. - Network Department
address:    ul. A. Kreglewskiego 11
address:    61-248 Poznan, Poland
phone:     +48 61 667 11 00
admin-c:    GDZI-RIPE
tech-c:     GDZI-RIPE
nic-hdl:    BNA17-RIPE
created:    2008-08-11T12:04:24Z
last-modified: 2018-11-06T09:09:51Z
source:     RIPE # Filtered
mnt-by:     AS31229-MNT
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]