| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NL-FIRSTCOLO AS60211

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60211
as-name:    NL-FIRSTCOLO
org:      ORG-AISG3-RIPE
import:     from AS50673 accept ANY
export:     to AS50673 announce AS60211
import:     from AS6777 accept ANY
export:     to AS6777 announce AS60211
admin-c:    ACC-RIPE
tech-c:     ACC-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ACCELERATED-MNT
mnt-by:     MNT-FIRSTCOLO
created:    2020-03-30T14:11:04Z
last-modified: 2020-12-28T12:22:53Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-AISG3-RIPE
org-name:    diva-e Datacenters GmbH
country:    DE
org-type:    LIR
address:    Kruppstr. 105
address:    60388
address:    Frankfurt am Main
address:    GERMANY
phone:     +49 69 900 180 60
fax-no:     +49 69 900 180 90
admin-c:    NKA-RIPE
admin-c:    JE1270-RIPE
abuse-c:    ACC-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ACCELERATED-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ACCELERATED-MNT
created:    2007-07-27T14:25:55Z
last-modified: 2020-12-28T11:46:03Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Accelerated NOC
address:    diva-e Datacenters GmbH
address:    -Network Operation Center-
address:    Kruppstr. 105
address:    D-60388 Frankfurt am Main
address:    Germany
phone:     +49 (0) 69 900 180 0
fax-no:     +49 (0) 69 900 180 90
abuse-mailbox: abuse@accelerated.de
remarks:    ********************************************
remarks:    * more information on www.first-colo.net *
remarks:    ********************************************
admin-c:    NKA-RIPE
tech-c:     NKA-RIPE
nic-hdl:    ACC-RIPE
mnt-by:     ACCELERATED-MNT
created:    2009-06-06T09:43:43Z
last-modified: 2021-02-15T11:53:13Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]