| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.236.191.104 (lg) / ec2-34-236-191-104.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ec:bf68::22ec:bf68 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SCARNET-AS AS60195

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60195
as-name:    SCARNET-AS
org:      ORG-SSMS4-RIPE
import:     from AS20960 action pref=300; accept ANY
import:     from AS29314 action pref=300; accept ANY
export:     to AS20960 announce AS60195
export:     to AS29314 announce AS60195
admin-c:    PS7303-RIPE
tech-c:     PS7303-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
created:    2013-09-05T14:54:11Z
last-modified: 2018-09-04T11:22:02Z
source:     RIPE # Filtered
sponsoring-org: ORG-RSzo5-RIPE

organisation:  ORG-SSMS4-RIPE
org-name:    SCARNET S.C. Michalina Sobotka, Maciej Stachera
org-type:    OTHER
abuse-c:    SSMS11-RIPE
address:    Rycerska 58
address:    26-110 Skarzysko-Kamienna
address:    Poland
mnt-ref:    RYBNET-MNT
mnt-by:     RYBNET-MNT
created:    2012-04-13T06:08:42Z
last-modified: 2014-04-01T14:56:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Pawel Sobotka
address:    26-110 Skarzysko-Kamienna, PL
phone:     +48 782781761
mnt-by:     NETIA-MNT
nic-hdl:    PS7303-RIPE
created:    2008-06-04T07:58:34Z
last-modified: 2016-03-15T14:16:22Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]