| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.238.112.198 (lg) / ec2-3-238-112-198.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ee:70c6::3ee:70c6 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  DIALOG-AS AS60165

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60165
as-name:    DIALOG-AS
org:      ORG-DL199-RIPE
admin-c:    DS15939-RIPE
tech-c:     DS15939-RIPE
import:     from AS20458 accept ANY
import:     from as12380 accept ANY
export:     to AS20458 announce AS60165
export:     to as12380 announce AS60165
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
mnt-by:     MNT-DIALOG-RU
created:    2014-04-22T09:33:33Z
last-modified: 2022-11-07T14:19:05Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ATS13-RIPE

organisation:  ORG-DL199-RIPE
org-name:    Dialog Ltd.
country:    RU
org-type:    OTHER
phone:     +78136640013
address:    10 Gornyakov st., Pikalevo, Russia
admin-c:    DS15939-RIPE
tech-c:     DS15939-RIPE
tech-c:     AB29903-RIPE
abuse-c:    ADL400-RIPE
mnt-ref:    RIPE-DB-MNT
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
created:    2014-04-17T13:53:50Z
last-modified: 2022-12-01T17:10:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitriy Sadovnikov
phone:     +78136640013
address:    10 Gornyakov st., Pikalevo, Russia
mnt-by:     RIPE-DB-MNT
nic-hdl:    DS15939-RIPE
created:    2014-04-17T13:53:50Z
last-modified: 2016-11-25T14:45:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]