| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.228.194.177 (lg) / ec2-34-228-194-177.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e4:c2b1::22e4:c2b1 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASOM-NET AS60111

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60111
as-name:    ASOM-NET
org:      ORG-AF33-RIPE
remarks:    ========== Transit ==========
remarks:    ----------- Telia -----------
import:     from AS3308 accept ANY
export:     to AS3308 announce AS-ASOM-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3308 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3308 announce AS-ASOM-NET-V6
remarks:    ------- GlobalConnect -------
import:     from AS42525 accept ANY
export:     to AS42525 announce AS-ASOM-NET
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS42525 accept ANY
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS42525 announce AS-ASOM-NET-V6
remarks:    ============ End ============
admin-c:    ASOM2-RIPE
tech-c:     ASOM2-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ASOM-NET-MNT
created:    2014-05-14T08:13:36Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:33Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-AF33-RIPE
org-name:    ASOM-Net Forening
org-type:    LIR
address:    Vestergade 4B
address:    6600
address:    Vejen
address:    DENMARK
phone:     +45 44 400 970
admin-c:    ASOM2-RIPE
tech-c:     ASOM2-RIPE
abuse-c:    ASOM2-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    ASOM-NET-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     ASOM-NET-MNT
created:    2013-09-26T11:42:18Z
last-modified: 2018-11-29T10:30:20Z
source:     RIPE # Filtered

role:      ASOM-Net Management
address:    ASOM-Net
address:    Vestergade 4B
address:    DK-6600 Vejen
phone:     +45 44 400 970
abuse-mailbox: abuse@asom-net.dk
admin-c:    KRIP1-RIPE
admin-c:    JML219-RIPE
admin-c:    MS37556-RIPE
tech-c:     KRIP1-RIPE
tech-c:     MS37556-RIPE
nic-hdl:    ASOM2-RIPE
mnt-by:     ASOM-NET-MNT
created:    2013-09-29T14:54:43Z
last-modified: 2015-11-04T13:29:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2019 XO.pl   Buziaczki : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]