| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.239.150.22 (lg) / ec2-34-239-150-22.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22ef:9616::22ef:9616 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  REDBRIDGE AS60094

as-block:    AS59392 - AS61439
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2018-11-22T15:27:34Z
last-modified: 2018-11-22T15:27:34Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60094
as-name:    REDBRIDGE
org:      ORG-RA457-RIPE
import:     from AS1299 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12552 action pref=100; accept ANY
export:     to AS1299 announce AS60094
export:     to AS12552 announce AS60094
admin-c:    RBOP1-RIPE
tech-c:     RBOP1-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     REDBRIDGE-MNT
created:    2014-05-23T07:40:49Z
last-modified: 2018-09-04T11:26:47Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-RA457-RIPE
org-name:    RedBridge AB
org-type:    LIR
address:    Gamla brogatan 26
address:    11120
address:    Stockholm
address:    SWEDEN
phone:     +46858899010
fax-no:     +46858899010
mnt-ref:    REDBRIDGE-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     REDBRIDGE-MNT
admin-c:    RBOP1-RIPE
abuse-c:    RBOP1-RIPE
created:    2014-04-10T07:50:31Z
last-modified: 2017-12-18T15:05:11Z
source:     RIPE # Filtered

role:      Redbridge AB Operations
address:    Gamla Brogatan 26
address:    SE-111 20 Stockholm
address:    Sweden
abuse-mailbox: abuse@redbridge.se
nic-hdl:    RBOP1-RIPE
mnt-by:     REDBRIDGE-MNT
created:    2017-12-01T11:14:18Z
last-modified: 2017-12-18T15:08:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]