| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.201.97.0 (lg) / ec2-44-201-97-0.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc9:6100::2cc9:6100 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CONEX-AS AS60089

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60089
as-name:    CONEX-AS
org:      ORG-CDS18-RIPE
sponsoring-org: ORG-IRMS1-RIPE
import:     from AS8708 accept ANY
export:     to AS8708 announce AS60089
import:     from AS8953 accept ANY
export:     to AS8953 announce AS60089
import:     from AS9050 accept ANY
export:     to AS9050 announce AS60089
admin-c:    SI4311-RIPE
tech-c:     SI4311-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Conex-MNT
created:    2021-03-15T12:31:04Z
last-modified: 2021-11-23T14:47:34Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-CDS18-RIPE
org-name:    Conex Distribution SA
country:    RO
org-type:    OTHER
address:    Calea Chisinaului 32
address:    Iasi Romania 700180
phone:     +40.747292807
admin-c:    SI4311-RIPE
tech-c:     SI4311-RIPE
abuse-c:    CDS542-RIPE
mnt-by:     Conex-MNT
mnt-ref:    Conex-MNT
created:    2021-03-14T11:52:23Z
last-modified: 2022-12-01T17:08:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     SEBASTIAN ILIE
address:    Conex Distribution SA
address:    Calea Chisinaului 32
address:    Iasi Romania 700180
phone:     +40.747292807
nic-hdl:    SI4311-RIPE
mnt-by:     Conex-MNT
created:    2021-03-14T11:52:23Z
last-modified: 2021-03-14T11:56:25Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]