| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.205.26.39 (lg) / ec2-18-205-26-39.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cd:1a27::12cd:1a27 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASSUPERNOVA AS60087

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60087
as-name:    ASSUPERNOVA
org:      ORG-SS168-RIPE
import:     from AS49367 accept ANY
import:     from AS5602 accept ANY
import:     from AS12637 accept ANY
export:     to AS49367 announce AS60087
export:     to AS5602 announce AS60087
export:     to AS12637 announce AS60087
admin-c:    DM8181-RIPE
tech-c:     DM8181-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     NETSONS
created:    2014-05-26T09:40:15Z
last-modified: 2020-07-15T10:56:42Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SS168-RIPE
org-name:    Netsons s.r.l.
country:    IT
org-type:    LIR
descr:     Netsons s.r.l.
address:    Via Tirino 99
address:    65129
address:    Pescara
address:    ITALY
phone:     +0854510052
fax-no:     +390859112033
admin-c:    DM8181-RIPE
tech-c:     AF15963-RIPE
abuse-c:    SU9234-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    NETSONS
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     NETSONS
created:    2010-12-08T15:22:31Z
last-modified: 2023-10-23T16:03:09Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Domenico De Monte
address:    Netsons s.r.l.
address:    Via Tirino 99
address:    I-65129 Pescara - Italy
phone:     +39 085 4510052
fax-no:     +39 085 9112033
nic-hdl:    DM8181-RIPE
mnt-by:     NETSONS
created:    2010-12-09T08:51:53Z
last-modified: 2023-05-12T09:03:36Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]