| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.236.107.249 (lg) / ec2-3-236-107-249.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ec:6bf9::3ec:6bf9 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OnTelecom-AS AS60042

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60042
as-name:    OnTelecom-AS
remarks:    Ryazan
org:      ORG-ONTE1-RIPE
import:     from AS9002 action pref=100; accept ANY
import:     from AS9049 action pref=100; accept ANY
import:     from AS12389 action pref=100; accept ANY
import:     from AS20485 action pref=100; accept ANY
export:     to AS9002 announce AS-ONTELECOM
export:     to AS9049 announce AS-ONTELECOM
export:     to AS12389 announce AS-ONTELECOM
export:     to AS20485 announce AS-ONTELECOM
admin-c:    IG2598-RIPE
tech-c:     IG2598-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ONTELECOM-MNT
created:    2014-06-17T10:34:03Z
last-modified: 2021-03-09T09:49:16Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ERGS1-RIPE

organisation:  ORG-ONTE1-RIPE
org-name:    OnTelecom LLC
org-type:    Other
address:    390023, Russian Federation, Ryazan, Yablochkova 5 building 35A
abuse-c:    AR24984-RIPE
mnt-ref:    ONTELECOM-MNT
mnt-by:     ONTELECOM-MNT
created:    2014-05-30T06:44:13Z
last-modified: 2017-10-30T14:41:48Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Ilya Goryachev
address:    390023, Russian Federation, Ryazan, Yablochkova 5 building 35A
phone:     +74912971000
nic-hdl:    IG2598-RIPE
mnt-by:     ONTELECOM-MNT
created:    2014-05-30T06:40:56Z
last-modified: 2017-08-28T07:13:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]