| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 34.231.244.12 (lg) / ec2-34-231-244-12.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:22e7:f40c::22e7:f40c (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  twoslink AS60025

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60025
as-name:    twoslink
descr:     Parsun Network Solutions Germany Network
org:      ORG-GA432-RIPE
import:     from AS41108 accept ANY
import:     from AS19084 accept ANY
import:     from AS49981 accept ANY
import:     from AS136620 accept ANY
export:     to AS41108 announce AS60025
export:     To AS205049 announce AS60025
import:     From AS56687 accept any
export:     To AS31732 announce AS60025
admin-c:    MM11487-RIPE
tech-c:     MM11487-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MNT-2Slink
created:    2014-06-25T08:56:34Z
last-modified: 2020-11-18T13:37:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-PNSP1-RIPE

organisation:  ORG-GA432-RIPE
org-name:    2Slink GmbH
org-type:    OTHER
address:    Homburger Landstrae 111 60435 Frankfurt am Main
admin-c:    SR10410-RIPE
abuse-c:    ARF45-RIPE
mnt-ref:    Parsun-MNT
mnt-by:     Parsun-MNT
created:    2014-04-14T06:07:23Z
last-modified: 2014-04-14T06:07:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Majid Mashayekhi
address:    No: 86, West Zartosht Ave, Fatemi Square, Tehran, Iran
phone:     +98 21 81571
phone:     +98 21 88973028
nic-hdl:    MM11487-RIPE
mnt-by:     AZMA-MNT
created:    2008-02-24T17:03:45Z
last-modified: 2014-01-04T10:12:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]