| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.13.203 (lg) / ec2-18-206-13-203.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:dcb::12ce:dcb (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SONA-AS AS60022

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60022
as-name:    SONA-AS
org:      ORG-SHTA4-RIPE
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS2914 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS3491 accept ANY
import:     from AS5511 accept ANY
import:     from AS1299 accept ANY
import:     from AS6453 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS174 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS2914 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3257 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3356 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS3491 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS5511 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS1299 accept ANY
mp-import:   afi ipv6.unicast from AS6453 accept ANY
export:     to AS174 announce AS-SONA
export:     to AS2914 announce AS-SONA
export:     to AS3257 announce AS-SONA
export:     to AS3356 announce AS-SONA
export:     to AS3491 announce AS-SONA
export:     to AS5511 announce AS-SONA
export:     to AS1299 announce AS-SONA
export:     to AS6453 announce AS-SONA
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS174 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS2914 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3257 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3356 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS3491 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS5511 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS1299 announce AS-SONA-V6
mp-export:   afi ipv6.unicast to AS6453 announce AS-SONA-V6
admin-c:    SS25672-RIPE
tech-c:     SS25672-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SONA-MNT
created:    2014-06-26T13:48:14Z
last-modified: 2023-08-10T20:23:46Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-SHTA4-RIPE
org-name:    Sona Business B.V.
country:    NL
org-type:    LIR
address:    Van Nelleweg 1
address:    3044 BC
address:    Rotterdam
address:    NETHERLANDS
phone:     +31108920330
fax-no:     +31108920331
abuse-c:    AR22388-RIPE
mnt-ref:    SONA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SONA-MNT
created:    2014-06-25T08:16:18Z
last-modified: 2020-12-16T12:36:37Z
source:     RIPE # Filtered
admin-c:    SS25672-RIPE

person:     Sona Support
address:    Weena 290, 3012NJ Rotterdam, Netherlands
phone:     +31108920330
nic-hdl:    SS25672-RIPE
mnt-by:     SONA-MNT
created:    2014-06-25T13:04:59Z
last-modified: 2019-01-04T20:56:28Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]