| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MYTHIC-BEASTS-USA AS60011

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60011
as-name:    MYTHIC-BEASTS-USA
org:      ORG-MBL5-RIPE
remarks:    MYTHIC BEASTS USA
remarks:
remarks:    #          MYTHIC BEASTS USA
remarks:    #
remarks:    #          .@`.
remarks:    #         ./  |
remarks:    #        .' . ''  _,^     /
remarks:    #       ,.' ,' /'  +7'    ./
remarks:    #     .'(o) /  .+=='   _ //
remarks:    #    ,' /  .'  //     |:\^/_
remarks:    #   /# (   \ -'     :/ '2)`._
remarks:    #   <~.''.\__ .'_\     ~/ .\ ___=}
remarks:    #     / /' ' '     .$|"  ^.
remarks:    #    /' .'        .%@\   \
remarks:    #    .|| \       './ <:.  `i   ___..
remarks:    #   ,'/  '.       .    __',-'`._../
remarks:    #       |      .'     '-..__
remarks:    #            .-.      /_  . |
remarks:    #      .,_  .'   7'    ,'  '_ /
remarks:    #     ,%_,-%._/     '   /   \/
remarks:    #     ;#/' '-.( '    | . '
remarks:    #     /'|   \  .   -'/
remarks:    #    |:'    '.    |/
remarks:    #     \.     )   /
remarks:    #      '     <   \
remarks:    #           |'  '
remarks:    #           \ a'-.`\.
remarks:    #            \  '. '.
remarks:    #            '-_  -_`>
remarks:
remarks:    This is our USA network - our main European network is AS44684
remarks:
remarks:    We're open to peering at:
remarks:    +-------+----------------+------------------------+
remarks:    | IXP |   IPv4   |     IPv6     |
remarks:    +-------+----------------+------------------------+
remarks:    | FCIX | 206.80.238.59 |  2001:504:91::59   |
remarks:    | SFMIX | 206.197.187.79 | 2001:504:30::ba06:11:1 |
remarks:    +-------+----------------+------------------------+
remarks:
remarks:    Want to peer? Set up sessions and mail peering@mythic-beasts.com
remarks:    More details at https://as60011.peeringdb.com
remarks:
remarks:    We also provide a wide range of BGP communities:
remarks:    https://www.mythic-beasts.com/support/topics/communities
remarks:
import:     from AS6939 accept ANY
export:     to AS6939 announce AS-MYTHIC-USA
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS3356 announce AS-MYTHIC-USA
import:     from AS-MYTHIC-USA-CUST accept AS-MYTHIC-USA-CUST
export:     to AS-MYTHIC-USA-CUST announce ANY
admin-c:    PS5593-RIPE
tech-c:     PS5593-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BASIL-MNT
mnt-by:     MNT-PETE
created:    2014-07-01T11:27:29Z
last-modified: 2021-02-25T11:41:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-MBL5-RIPE
org-name:    Mythic Beasts Ltd
country:    GB
org-type:    LIR
address:    PO BOX 1363
address:    CB1 0FJ
address:    Cambridge
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +447890585863
fax-no:     +441223740227
mnt-ref:    MNT-PETE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     MNT-PETE
abuse-c:    MA15007-RIPE
created:    2008-02-11T11:56:29Z
last-modified: 2020-12-16T12:58:05Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Peter Stevens
address:    8 Saxon Road
address:    Cambridge
address:    CAMBS
address:    CB5 8HS
phone:     +441223301056
mnt-by:     MNT-PETE
nic-hdl:    PS5593-RIPE
created:    2008-02-14T15:34:11Z
last-modified: 2021-01-21T11:54:20Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]