| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.206.12.157 (lg) / ec2-18-206-12-157.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12ce:c9d::12ce:c9d (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HXO2-AS AS60007

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS60007
as-name:    HXO2-AS
org:      ORG-HOSZ1-RIPE
import:     from AS5617 accept ANY
import:     from AS12741 accept ANY
import:     from AS44655 accept ANY
export:     to AS5617 announce AS60007
export:     to AS12741 announce AS60007
export:     to AS44655 announce AS60007
admin-c:    MB31672-RIPE
tech-c:     MB31672-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     HEXA-MNT
created:    2014-07-02T09:41:27Z
last-modified: 2023-04-12T14:39:53Z
source:     RIPE # Filtered

organisation:  ORG-HOSZ1-RIPE
org-name:    HEXA OPERATOR SP. Z O.O.
country:    PL
org-type:    LIR
address:    Woloska 9
address:    02-583
address:    Warszawa
address:    POLAND
phone:     +48224447803
admin-c:    MB31672-RIPE
admin-c:    HXO1-RIPE
abuse-c:    HXO1-RIPE
mnt-ref:    HEXA-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     HEXA-MNT
created:    2012-11-08T10:03:48Z
last-modified: 2020-12-16T13:13:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Biernacki
address:    ul. Woloska 9
address:    02-583 Warsaw
address:    POLAND
phone:     +48224447803
nic-hdl:    MB31672-RIPE
mnt-by:     HEXA-MNT
created:    2012-11-08T20:23:42Z
last-modified: 2018-11-20T09:05:21Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]