| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.200.40.195 (lg) / ec2-44-200-40-195.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cc8:28c3::2cc8:28c3 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  thglobalvision16 AS59989

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59989
as-name:    thglobalvision16
org:      ORG-TGVS1-RIPE
import:     from AS42020 accept ANY
import:     from AS39743 accept ANY
import:     from AS56902 accept ANY
export:     to AS42020 announce AS59989
export:     to AS39743 announce AS59989
export:     to AS56902 announce AS59989
admin-c:    TH4649-RIPE
tech-c:     TH4649-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     TH46057-MNT
created:    2014-07-16T09:14:35Z
last-modified: 2019-02-18T12:18:04Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-TGVS1-RIPE
org-name:    T.H. Global Vision SARL
country:    LB
org-type:    LIR
address:    Barbour, Star Center 5th Fl.
address:    00961
address:    Beirut
address:    LEBANON
phone:     +9613472345
fax-no:     +9611819817
abuse-c:    AR16035-RIPE
mnt-ref:    TH46057-MNT
mnt-ref:    MNT-LIR-BG
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     TH46057-MNT
created:    2013-03-20T12:20:09Z
last-modified: 2020-12-16T12:29:04Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Toufic Hisso
address:    Star BLDG.; Barbour
address:    Beirut; Lebanon
phone:     +9613472345
nic-hdl:    TH4649-RIPE
mnt-by:     TH46057-MNT
created:    2013-03-20T15:14:20Z
last-modified: 2013-03-20T15:14:20Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]