| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.211.117.197 (lg) / ec2-44-211-117-197.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd3:75c5::2cd3:75c5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  NSHOST AS59973

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59973
as-name:    NSHOST
org:      ORG-NTJP1-RIPE
import:     from AS12975 accept ANY
import:     from AS56995 accept ANY
export:     to AS56995 announce ANY
export:     to AS12975 announce AS59973
export:     to AS12975 announce ANY
import:     from AS12975 accept ANY
import:     from AS51407 accept ANY
export:     to AS51407 announce AS59973
admin-c:    ZD412-RIPE
tech-c:     ZD412-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Moataz-mushtaha
created:    2021-11-16T15:45:06Z
last-modified: 2022-06-01T12:30:20Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-NTJP1-RIPE
org-name:    NetStream Technology Joint-Stock Private Ltd.
country:    PS
org-type:    LIR
address:    al shohadaa st , beside asdeqa al mareed
address:    P.O box 1155
address:    Gaza
address:    PALESTINE, STATE OF
phone:     +970599855123
fax-no:     +97082832930
mnt-ref:    Moataz-mushtaha
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Moataz-mushtaha
abuse-c:    AC24104-RIPE
created:    2011-05-02T13:09:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:49:37Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Moutaz mushtaha
address:    Jamal Abd Alnaser St. Mushtaha tower # 6 Gaza Palestinian Territory
phone:     +97082832930
nic-hdl:    ZD412-RIPE
mnt-by:     Moataz-mushtaha
created:    2011-05-17T09:17:14Z
last-modified: 2015-11-19T01:06:32Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]