| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.92.28.52 (lg) / ec2-3-92-28-52.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:35c:1c34::35c:1c34 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  MJ7912-RIPE AS59958

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59958
as-name:    MJ7912-RIPE
org:      ORG-PMMJ1-RIPE
import:     from AS5588 accept ANY
import:     from AS31242 accept ANY
export:     to AS5588 announce AS59958
export:     to AS31242 announce AS59958
admin-c:    MJ7912-RIPE
tech-c:     MJ7912-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     MMJ-MNT
mnt-by:     MMJ-MNT
created:    2014-07-24T07:00:08Z
last-modified: 2018-10-11T09:49:13Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-ITP1-RIPE

organisation:  ORG-PMMJ1-RIPE
org-name:    P.H.U MMJ Marcin Janos
org-type:    OTHER
address:    Pl. Bohaterow Wrzesnia 2 41-103 Siemianowice Slaskie Polska
abuse-c:    AR27044-RIPE
mnt-ref:    IPARTNERS-MNT
mnt-ref:    MMJ-MNT
mnt-by:     IPARTNERS-MNT
mnt-by:     MMJ-MNT
created:    2014-05-23T11:07:35Z
last-modified: 2014-11-17T22:28:46Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Michal Janos
address:    Pl. Bohaterow Wrzesnia 2 41-103 Siemianowice Slaskie Polska
phone:     +48327652059
nic-hdl:    MJ7912-RIPE
mnt-by:     MMJ-MNT
created:    2014-05-23T10:35:11Z
last-modified: 2014-05-23T10:44:43Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]