| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 100.24.115.215 (lg) / ec2-100-24-115-215.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6418:73d7::6418:73d7 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  SENSICAL AS59933

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59933
as-name:    SENSICAL
org:      ORG-SSL37-RIPE
import:     from AS31463 accept ANY
import:     from AS35266 accept ANY
import:     from AS174 accept ANY
import:     from AS3257 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
export:     to AS31463 announce AS59933
export:     to AS35266 announce AS59933
export:     to AS174 announce AS59933
export:     to AS3257 announce AS59933
export:     to AS3356 announce AS59933
admin-c:    SB19555-RIPE
tech-c:     SB19555-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     SB89700-MNT
created:    2014-08-04T09:16:45Z
last-modified: 2021-12-10T15:48:30Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-SSL37-RIPE
org-name:    Sensical Services Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    International House, 24 Holborn Viaduct
address:    EC1A 2BN
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +442037473860
fax-no:     +442037473861
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    SB89700-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     SB89700-MNT
abuse-c:    SSL56-RIPE
created:    2013-11-04T13:28:57Z
last-modified: 2020-12-16T12:32:23Z
source:     RIPE # Filtered

person:     RIPE Administrator
address:    Sensical
address:    International House
address:    24 Holborn Viaduct
address:    LONDON
address:    EC1A 2BN
phone:     +44(0)844 686 6622
nic-hdl:    SB19555-RIPE
mnt-by:     SB89700-MNT
created:    2013-11-05T11:38:27Z
last-modified: 2018-04-17T16:14:49Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]