| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.56.11 (lg) / ec2-3-235-56-11.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:380b::3eb:380b (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ELECTROSIGNAL-AS AS59928

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59928
as-name:    ELECTROSIGNAL-AS
org:      ORG-EC61-RIPE
import:     from AS44587 accept ANY
export:     to AS44587 announce AS59928
import:     from AS41024 accept ANY
export:     to AS41024 announce AS59928
admin-c:    DB19401-RIPE
tech-c:     DK6818-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ELECTROSIGNAL-MNT
mnt-by:     RELCOMGROUP-MNT
created:    2014-08-06T07:45:05Z
last-modified: 2020-11-16T18:04:41Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-EC61-RIPE
org-name:    OJSC Electrosignal Corp.
org-type:    OTHER
address:    630009, Russian Federation, Novosibirsk, Dobrolubova street, 31
phone:     +7 383 2662821
phone:     +7 383 2660642
phone:     +7 383 2698838
fax-no:     +7 383 2663734
fax-no:     +7 383 2662801
abuse-c:    EC7012-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     ELECTROSIGNAL-MNT
created:    2014-06-30T15:24:53Z
last-modified: 2014-07-31T05:52:32Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Belyak
address:    630009, Russian Federation, Novosibirsk, Dobrolubova street, 31
phone:     +7-383-266-2962
mnt-by:     ELECTROSIGNAL-MNT
nic-hdl:    DB19401-RIPE
created:    2014-06-30T15:15:11Z
last-modified: 2014-06-30T15:25:12Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Dmitry Konorev
address:    630009, Russian Federation, Novosibirsk, Dobrolubova street, 31
phone:     +7-383-269-8654
mnt-by:     ELECTROSIGNAL-MNT
nic-hdl:    DK6818-RIPE
created:    2014-06-30T15:15:11Z
last-modified: 2014-06-30T15:25:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2021 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]