| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.208.202.194 (lg) / ec2-18-208-202-194.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12d0:cac2::12d0:cac2 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  PL-GREYWIZARD-AS AS59922

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59922
as-name:    PL-GREYWIZARD-AS
org:      ORG-GWSZ1-RIPE
import:     from AS48381 accept ANY
import:     from AS3356 accept ANY
import:     from AS5588 accept ANY
import:     from AS9002 accept ANY
import:     from AS31229 accept AS-BEYOND
export:     to AS48381 announce AS-GREYWIZARD
export:     to AS3356 announce AS-GREYWIZARD
export:     to AS5588 announce AS-GREYWIZARD
export:     to AS31229 announce AS-GREYWIZARD
export:     to AS9002 announce AS-GREYWIZARD
admin-c:    RS18304-RIPE
tech-c:     RS18304-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     GWIZARD-MNT
created:    2014-08-08T08:20:21Z
last-modified: 2017-11-15T12:31:25Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GWSZ1-RIPE
org-name:    COINPAPRIKA SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
org-type:    LIR
address:    ul. Piekary 12/12
address:    61-823
address:    Poznan
address:    POLAND
phone:     +48 608455444
abuse-c:    AR35192-RIPE
mnt-by:     GWIZARD-MNT
mnt-ref:    GWIZARD-MNT
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2014-07-31T12:55:47Z
last-modified: 2020-07-10T07:27:30Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Rafal Skrzypek
address:    Macieja Palacza 113 61-248 Pozna? PL
phone:     +48 608 455 444
nic-hdl:    RS18304-RIPE
mnt-by:     GWIZARD-MNT
created:    2014-07-31T13:27:06Z
last-modified: 2017-09-27T14:13:12Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2020 XO.pl   Żeglujemy : Bobasy : XO.PL : Moja Karteczka
[5.6.40]