| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.235.188.113 (lg) / ec2-3-235-188-113.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3eb:bc71::3eb:bc71 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GerashInformationtechnology AS59914

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59914
as-name:    GerashInformationtechnology
org:      ORG-GITC1-RIPE
import:     from AS59587 accept ANY
import:     from AS12880 accept ANY
export:     to AS59587 announce AS59914
export:     to AS12880 announce AS59914
admin-c:    MR18696-RIPE
tech-c:     MR18696-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     Gerash-MNT
created:    2014-08-13T08:39:05Z
last-modified: 2018-09-04T11:28:06Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-GITC1-RIPE
org-name:    Gerash Information Technology Co
country:    IR
org-type:    LIR
address:    Valiasr Ghasrodasht St,Alley 11,Apartment Num 211
address:    7183853415
address:    shiraz
address:    IRAN, ISLAMIC REPUBLIC OF
phone:     +989173019419
fax-no:     +987116263060
abuse-c:    AC28262-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     Gerash-MNT
mnt-ref:    Gerash-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2014-08-08T15:24:05Z
last-modified: 2020-12-16T13:15:56Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Mehdi Rezaei
address:    Shiraz,Valiasr Ghasrodasht ST,Alley 11,Apartment Num 211
phone:     +989173019419
nic-hdl:    MR18696-RIPE
mnt-by:     Gerash-MNT
created:    2014-08-11T10:05:15Z
last-modified: 2014-08-11T10:05:16Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2023 XO.pl  
[5.6.40]