| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 107.21.85.250 (lg) / ec2-107-21-85-250.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:6b15:55fa::6b15:55fa (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  ASCITINFNET AS59861

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59861
as-name:    ASCITINFNET
org:      ORG-USUN1-RIPE
import:     from AS6697 action pref=100; accept ANY
import:     from AS60330 action pref=100; accept ANY
import:     from AS21400 action pref=100; accept ANY
export:     to AS6697 announce AS59861
export:     to AS60330 announce AS59861
export:     to AS21400 announce AS59861
admin-c:    VO869-RIPE
tech-c:     VO869-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-01T12:15:16Z
last-modified: 2020-11-16T18:04:39Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-MSL1-RIPE

organisation:  ORG-USUN1-RIPE
org-name:    Unitary Services "Enterprise Urban Network System"
org-type:    OTHER
address:    Kolesnika str., 17-79, 224033, Brest, Republic of Belarus
abuse-c:    AR22179-RIPE
mnt-ref:    BYGIS-MNT
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2014-08-29T11:00:19Z
last-modified: 2018-06-22T09:37:19Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Vitaly Ohrimuk
address:    Kolesnika str., 17-79, 224033, Brest, Republic of Belarus
phone:     +375162350808
nic-hdl:    VO869-RIPE
mnt-by:     BYGIS-MNT
created:    2014-08-29T11:05:04Z
last-modified: 2014-08-29T11:05:04Z
source:     RIPE
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]