| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.237.34.21 (lg) / ec2-3-237-34-21.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ed:2215::3ed:2215 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  OXLETECH AS59817

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59817
as-name:    OXLETECH
org:      ORG-OL125-RIPE
admin-c:    OXLE-RIPE
tech-c:     OXLE-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     OXLE-MNT
import:     from AS3213 accept ANY
import:     from AS8426 accept ANY
export:     to AS3213 announce AS59817
export:     to AS8426 announce AS59817
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-17T09:01:34Z
last-modified: 2018-09-04T11:28:51Z
source:     RIPE

organisation:  ORG-OL125-RIPE
org-name:    Oxletech Limited
country:    GB
org-type:    LIR
address:    33 Murillo Road
address:    SE13 5QF
address:    London
address:    UNITED KINGDOM
phone:     +44 20 3287 0953
abuse-c:    AR32514-RIPE
mnt-ref:    RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-ref:    OXLE-MNT
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
mnt-by:     OXLE-MNT
created:    2014-09-12T11:20:50Z
last-modified: 2020-12-16T12:48:11Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Oxletech Operations
address:    London
phone:     +44 20 3287 0953
nic-hdl:    OXLE-RIPE
mnt-by:     OXLE-MNT
created:    2014-09-13T13:46:25Z
last-modified: 2015-06-15T21:51:56Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]