| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 3.234.244.181 (lg) / ec2-3-234-244-181.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:3ea:f4b5::3ea:f4b5 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  GIVC AS59801

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2024-04-11T06:51:49Z
last-modified: 2024-04-11T06:51:49Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59801
as-name:    GIVC
org:      ORG-FtMi1-RIPE
import:     from AS8615 accept ANY
export:     to AS8615 announce AS59801
import:     from AS29226 accept ANY
export:     to AS29226 announce AS59801
import:     from AS5429 accept ANY
export:     to AS5429 announce AS59801
admin-c:    SA31030-RIPE
tech-c:     SA31030-RIPE
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     ROSNIIROS-MNT
mnt-by:     GIVC-MNT
created:    2018-10-16T11:31:14Z
last-modified: 2023-01-09T07:17:17Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-RRIf1-RIPE

organisation:  ORG-FtMi1-RIPE
org-name:    Main Center of Information and Computing Ministry of culture of Russian Federation
country:    RU
org-type:    OTHER
address:    Moscow, Russia
abuse-c:    AR23751-RIPE
admin-c:    SA31030-RIPE
tech-c:     SA31030-RIPE
mnt-ref:    ROSNIIROS-MNT
mnt-ref:    RELCOMGROUP-MNT
mnt-by:     GIVC-MNT
created:    2011-01-13T14:08:41Z
last-modified: 2022-12-01T17:01:58Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Shadrin Alexander
address:    19b1, ul. St.Basmannaya, Moscow, Russian Federation
phone:     +7-495-748-6070
nic-hdl:    SA31030-RIPE
mnt-by:     SHAL1-MNT
created:    2013-07-15T05:56:16Z
last-modified: 2013-07-15T05:56:17Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2024 XO.pl  
[5.6.40]