| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 18.207.157.152 (lg) / ec2-18-207-157-152.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:12cf:9d98::12cf:9d98 (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  CISP-AS AS59793

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59793
as-name:    CISP-AS
org:      ORG-CISP5-RIPE
admin-c:    YK595-RIPE
tech-c:     YK595-RIPE
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     CITYLINK-MNT
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Upstreams:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
import:     from AS34123 action pref=200; accept ANY
import:     from AS48347 action pref=200; accept ANY
export:     to AS34123 announce AS-CISP
export:     to AS48347 announce AS-CISP
remarks:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:    Customers:
remarks:    ------------------------------------------------------
remarks:
status:     ASSIGNED
created:    2014-09-26T11:22:39Z
last-modified: 2020-11-16T18:04:37Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-TTL21-RIPE

organisation:  ORG-CISP5-RIPE
org-name:    Corporate Internet Service Provider LLC
org-type:    OTHER
address:    141006, Moscow Region, Mytishchi district, Mytishschi
address:    Sharapovsky travel, house number 1b
phone:     +7 495 669 36 68
abuse-c:    AR22445-RIPE
mnt-ref:    CITYLINK-MNT
mnt-by:     CITYLINK-MNT
created:    2012-11-30T15:04:31Z
last-modified: 2014-10-23T10:45:24Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Yuriy Kornev
address:    Corporate Internet Service Provider LLC
address:    141006, Moscow Region, Mytishchi district, Mytishschi
address:    Sharapovsky travel, house number 1b
phone:     +7 495 669 36 68
fax-no:     +7 495 669 36 68
nic-hdl:    YK595-RIPE
mnt-by:     NETORN-MNT
mnt-by:     CITYLINK-MNT
mnt-by:     MNT-CISP
created:    2011-07-22T16:39:45Z
last-modified: 2013-07-08T12:21:37Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]