| home | speedtest | trace v4 | trace v6 | looking glass | dig | ip info | as info | prefiksy | asset | smokeping | hosting | 
AS INFO
Sprawdź kto jest właścicielem dowolnego systemu autonomicznego (AS)

Jeżeli wpiszesz niepoprawny numer AS - ASN - sprawdzenie nie zostanie wykonane - wynik będzie pusty.
Sprawdzanie może trwać nawet kilka lub kilkanaście sekund więc cierpliwie czekaj.
Twój IPv4:
US 44.210.85.190 (lg) / ec2-44-210-85-190.compute-1.amazonaws.com
Należy do:
Twój IPv6:
2002:2cd2:55be::2cd2:55be (6to4 wyliczony z adresu IPv4 z którego się łączysz)

Ostatnie zapytania:
serwer: ciskacz.of.pl
akcja: asinfo ASN
numer AS (np. AS29305)
 
PREFIX LIST:  HOLCK AS59750

as-block:    AS59392 - AS61261
descr:     RIPE NCC ASN block
remarks:    These AS Numbers are assigned to network operators in the RIPE NCC service region.
mnt-by:     RIPE-NCC-HM-MNT
created:    2020-06-22T15:23:11Z
last-modified: 2020-06-22T15:23:11Z
source:     RIPE


aut-num:    AS59750
as-name:    HOLCK
org:      ORG-AH35-RIPE
import:     from AS197595 accept ANY
import:     from AS21485 accept ANY
export:     to AS197595 announce AS-HOLCK
export:     to AS21485 announce AS-HOLCK
admin-c:    AH10014-RIPE
tech-c:     AH10014-RIPE
remarks:
status:     ASSIGNED
mnt-by:     RIPE-NCC-END-MNT
mnt-by:     holck
created:    2014-10-16T09:18:37Z
last-modified: 2020-10-06T09:29:18Z
source:     RIPE
sponsoring-org: ORG-OA1021-RIPE

organisation:  ORG-AH35-RIPE
org-name:    Anders Holck
org-type:    OTHER
country:    SE
address:    Sofielundsv. 11
address:    191 47 Sollentuna
address:    Sweden
phone:     +46709162684
abuse-c:    AR22400-RIPE
mnt-ref:    holck
mnt-by:     holck
created:    2014-10-13T18:35:58Z
last-modified: 2022-10-31T14:46:35Z
source:     RIPE # Filtered

person:     Anders Holck
address:    Sofielundsv. 11
address:    19147 Sollentuna
address:    Sweden
phone:     +46709162684
nic-hdl:    AH10014-RIPE
mnt-by:     holck
created:    2014-10-13T18:21:32Z
last-modified: 2017-10-30T22:39:40Z
source:     RIPE # Filtered
Afrinic Arin Ripe Apnic Lacnic
@ 2001/2022 XO.pl  
[5.6.40]